ABP Majha - Mumbai, India - Mire online

The number 1 Marathi News channel

Visite el sitio web del canal de TV

+91 22 66630000

Star News Centre, Off Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

Aún no hemos recibido comentarios. ¡Sea el primero en publicar uno!
Invitado
Invitado

Invitado

कालही मनसेत होतो. आजही मनसेत आहे. उद्याही मनसेतच राहणार आहे. आख़्ख जगजरी राज साहेबांच्या विरोधात गेलतरीपण मी राज साहेबांच्या बरोबरच राहणार.. मनसे चा झेंडा हातात धरायला ह्रदयात आग लागते मनगटात अब्जावधी हत्तीच बळ लागते मनसेचा झेंडा धरणं म्हणजे येड्या गबाळ्याच काम नव्हे कारण त्यासाठी पाठीवरती Ver más ... राज साहेबांचा हात लागतो. जय महाराष्ट्र..!!! जय मनसे..

Mayo 16, 2014, 11:32 a.m. GMT